Pallieterburght

Wat is Pallieterburght?
Pallieterburght is een verpleegkundige kinderzorginstelling op een prachtige locatie. Het is een vrolijk kasteel, met een tuin voorzien van mooie olijfbomen en diverse speeltoestellen. Van binnen oogt het warm en vrolijk en de velen muurschilderingen maken de aankleding compleet. Alle kinderen kunnen en mogen in Pallieterburght kind zijn. Dagelijks ervaren wij hoe bijzonder kinderen zijn, dat de benaderingswijze anders is dan bij volwassenen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. Daarom zijn wij gespecialiseerd in de kindzorg, werken wij met passie waarin veiligheid vertrouwen en houvast belangrijke elementen zijn in de uitvoering van de zorg. Binnen Pallieterburght willen wij een plek creëren voor kinderen die meerwaarde geeft aan het kind zijn ondanks de ziekte en/of beperking. Wij willen de kinderen laten genieten, spelen en ontwikkelen in een huiselijke en warme omgeving, met een enthousiast team aan professionals en vrijwilligers. Pallieterburght biedt kinderpalliatieve zorg, dit behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), kinderpalliatieve zorg begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Pallieterburght levert intensieve kindzorg aan kinderen van 0 tot 16 jaar.

Welke kinderen komen in aanmerking voor zorg?
Kinderen met:

 • Nier problematiek en/of afhankelijk zijn van peritoneaal dialyse;
 • Ernstige hartafwijkingen;
 • Monitor bewaking;
 • Neurologische problematiek;
 • Ernstige vormen van epilepsie;
 • Infuustherapie/ centrale lijn;
 • Oncologische problematiek;
 • Metabole aandoeningen/ stofwisselingsziekte;
 • Ademhalingsondersteuning;
 • Een tracheacanule;
 • Afhankelijkheid van beademingsvorm (chronisch intermitterend en chronisch continue): Beademing via neus/ mond of beademing via tracheostoma.

Waar wordt de zorg geboden?
Verpleegkundig kinderzorghuis: In het verpleegkundig zorghuis kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar terecht met een ernstige medische aandoening, waarvoor 24 uurs toezicht noodzakelijk is. Het betreft hoog complex verpleegkundige zorg. Wij leveren 7 dagen per week 24 uur zorg.

Verpleegkundig kinderdagverblijf: ‘Heel gewoon maar net iets anders’, dat is de dagopvang van maandag tot en met vrijdag. Het dagverblijf bevindt zich op de begane grond, we bieden kleinschalige zorg voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Plusopvang: Dit is dagopvang  voor kinderen van met ontwikkelingsondersteuning waarbij voortdurend verpleegkundige toezicht niet direct noodzakelijk is. Het betreft kinderen uit de regio met een licht somatische zorgvraag van 0 tot 5 jaar.

Het kind staat centraal in de zorg, ‘zorg op maat ‘ is ons uitgangspunt. In de zorg voor het kind hebben wij tevens oog voor het functioneren van het gezin, wij kijken naar de behoefte en de zorgvraag van kind en gezin. Wij streven ernaar om gezinnen met een ernstig ziek kind te versterken, ondersteunen, en begeleiden door een klein stukje van de zorg(en) rondom het zieke kind te delen.

Teamsamenstelling
Een team van professionals bestaande uit (kinder)verpleegkundigen, zorgassistenten, een orthopedagoog, HBO-pedagogiek begeleiders en Jeugdzorgmedewerkers zorgen voor een deskundige opvang voor uw kind. Deze zorg is afgestemd op de wens van ouders en de behoefte van het kind. Tevens worden wij ondersteund door een team van vrijwilligers. Wij leveren al velen jaren, kwalitatief hoogwaardige zorg. Als team staan wij klaar om met ouders mee te denken in de ondersteuning van de zorg. De verpleegkundigen zijn allen geregistreerd volgens de eisen van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en bekwaam in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. De pedagogisch medewerkers hebben een pedagogische achtergrond en zijn hierin geschoold. De pedagogisch medewerkers werkt nauw samen met de gedragswetenschapper. Zij kan ingeschakeld worden bij pedagogische vraagstukken. Regelmatig hebben de teamleden bijscholing, cursussen of symposia om hun kennis te verbreden en bij te houden. Te denken valt aan medische ontwikkelingen, eetproblematieken, autorisaties en voorbehouden handelingen. Er wordt individuele begeleiding geboden waarbij er wordt gekeken naar de (medische) ontwikkelingen van het kind. Op indicatie kan er een fysiotherapeut of logopedist ingeschakeld worden. Verder is er nauw contact tussen de behandelende artsen en andere betrokkene van het kind.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl