Links

www.BINKZ.nl
Pallieterburght is lid van De branchevereniging BINKZ (Branchevereniging Integrale KindZorg) is opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT). BINKZ behartigd de belangen van leden die verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis aanbieden.

http://www.nikzuidwest.nl/
Netwerk integrale kindzorg. Hulpvraag voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

https://www.kinderpalliatief.nl/home
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg.

http://www.juisteloket.nl
Voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl