Informatie voor ouders

Oudercontact
Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij volgens een vast aantal punten (eten, drinken, slapen etc.), bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn waarin we de zorg met u willen evalueren. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep. Nadat uw kind 3 maanden bij ons is zal het eerste gesprek plaats vinden. De tweede tussenevaluatie zal een half jaar na aanvang zorg plaats vinden. Dit herhalen we nogmaals als uw kind een jaar bij ons is.

Mentorschap
Uw kind heeft zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor, zij zijn aanspreekpunt voor alle disciplines die bij de zorg van uw kind betrokken zijn. Zij houden zo nodig contact met behandelend arts(en) en andere hulpverleners. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de verwerken van wijzigingen in het zorgdossier van uw kind. Zij zijn vast aanspreekpunt met betrekking tot zorginhoudelijke vragen over uw kind. De mentor van uw kind voert met u de evaluatie gesprekken.

Openingstijden
Het verpleegkundig dagverblijf biedt het gehele jaar door opvang. Met uitzondering van de nationale feestdagen.

Robbedoes en Duikelaar zijn open van 07.30-18.00u
Pippeloen is open van 08.00u – 17.00u

Dagen gesloten voor 2019 zijn:

  • Maandag 22 april 2de paasdag
  • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
  • Maandag 10 jun (2de pinksterdag)
  • 25 en 25 december (woensdag en donderdag)
  • Woensdag 1 januari 2020

In de zomervakantie zijn alle groepen van de dagopvang  1 week gesloten en wel in week 32 (van maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus).
Duikelaar week 32  (5 t/m 9 augustus)
Robbedoes week 33 (12 t/m 16 augustus)
Pippeloen week 34  (19 t/m 23 augustus)

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl