Historie & organisatie

Stichting Pallieter
In 2000 is het fonds Stichting Pallieter opgericht met als doel geld bij elkaar te krijgen om projecten gericht op zorg en welzijn van ernstig zieke en terminaal zieke kinderen te ondersteunen (palliatieve zorg). November 2007 is de eerste paal in de grond geslagen door de burgemeester van Capelle aan den IJssel. Stichting Pallieter heeft onder aanvoering van dhr. Rein Lander, de bouw van Pallieterburght eind 2008 gerealiseerd. Als initiatiefnemer voor de bouw van Pallieterburght is er op 26 april 2018 ter nagedachtenis aan Rein Lander die op 3 maart 2018 is overleden, het pad naast Pallieterburght naar hem vernoemd (Rein Landerpad).

Verpleegkundig kinderdagverblijf
Op 1 januari 2009 is het verpleegkundig kinderdagverblijf van Stek Jeugdhulp als eerste zorgpartner de zorg gaan verlenen voor ernstig zieke kinderen op de dagopvang van het verpleegkundig kinderdagverblijf in Pallieterburght. Op 24 juni 2009 werden de deuren van Pallieterburght officieel geopend door toenmalig premier Balkenende.

24-uurs zorg IC kinderen Erasmus MC – Sophia
In 2009 werd de zorg in Pallieterburght uitgebreid met een kinderthuiszorg organisatie en 24 uurs zorg (van IC kinderen van het Erasmus MC Sophia). De 6 bedden in Pallieterburght waren tot november 2017 onderdeel van de IC kinderen en vielen direct onder de medische en verpleegkundige verantwoordelijkheid van de IC kinderen van het Erasmus MC-Sophia, met Saskia Gischler (kinderarts –intensivist) als arts verbonden aan de zorg in Pallieterburght. Door ernstige personeelstekorten is de zorg weer verplaatst naar het ziekenhuis.

Enver
In 2018 is Stek Jeugdhulp gefuseerd met 2 andere Jeugdzorg organisaties, die na de fusie de naam Enver voert. Van 2010 tot november 2018 heeft Stek Jeugdhulp met het Erasmus MC vanuit de IC kinderen een nauwe samenwerking gehad in het pand. Een groot deel van de kinderen die op de 24 uurs zorg verbleven zijn na ontslag doorverwezen voor de dagopvang naar het verpleegkundig kinderdagverblijf. Pallieterburght vervult een wezenlijke functie voor ouders en zieke kinderen in de zoektocht naar kwalitatief excellente zorg, innovatie, en verbinding.

Huidige situatie
De zorg op Pallieterburght wordt gerealiseerd door medewerkers van Enver, Enver levert de totale zorg binnen Pallieterburght. Pallieterburght is geen ziekenhuis en heeft geen arts die de kinderen behandelt. Wel gaan we de samenwerking aan met de diverse ziekenhuizen en behandelend kinderartsen. Maar ook met diverse andere organisaties die samenwerken om de zorg rondom het ernstig zieke kind te stroomlijnen.

Raad van Bestuur
Thea Roelofs en Arlette Prokkereef-Pons zijn bestuurders bij Enver. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Enver waaronder Pallieterburght valt. De raad van bestuur hanteert de 7 principes uit de brede Governancecode. Enver is een organisatie zonder winstoogmerk.

Raad van Toezicht
De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit één voorzitter (André Rouvoet) en 8 leden; de raad is verantwoordelijk voor toezicht en de naleving van de kwaliteit van zorg. Laura Tuinstra is manager Pallieterburght en verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering binnen Pallieterburght.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl