Plaatsingsprocedure en financiering

Plaatsingsprocedure
Na aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats op Pallieterburght. Kind en ouder(s) ontvangen een rondleiding en worden voorgesteld aan het zorgteam. Daarnaast bespreken wij de wensen voor opvang, de tarieven en het algemene beleid. Indien uw kind zorg gaat afnemen krijgt u van ons een zorgovereenkomst op naam. Hierin staan de wederzijds gemaakte afspraken. Tevens maken wij een afspraak voor een intakegesprek met de kinderverpleegkundigen die de zorg met u gaat bespreken. Dit intakegesprek vindt voor aanvang van de zorg plaats.

Financiering
Wet toelating zorginstelling
Pallieterburght heeft een Wet toelating zorginstellingen (WTZi) erkenning van het ministerie van VWS. Wij leveren zorg die valt onder de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Voor zorg is een indicatie noodzakelijk.

Zorgverzekeringswet
Als de zorg onder de Intensieve kindzorg valt wordt dit gefinancierd door de zorgverzekeringswet. Indien de zorgkosten van Pallieterburght rechtstreeks door Pallieterburght aan de zorgverzekeraar wordt gefactureerd heet dit principe van zorgfinanciering ‘Zorg In Natura’. Ouders ontvangen dan geen factuur. Pallieterburght levert zorg in natura en heeft contracten met alle verzekeraars.

Wet langdurige zorg – PGB
Indien ouders voor het kind een persoonsgebonden budget heeft om de zorg te financieren, dan ontvangen de ouders maandelijks een factuur voor de geleverde zorg. Voor kinderen die een zorgindicatie hebben die valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ), zal de zorg in PGB moeten worden gezet door het Centrum Indicatie Stelling (CIZ.)

Voor kinderen geldt geen eigen bijdrage, voor verblijf en maaltijden gebruik van ouders/ verzorgers wordt een kleine bijdrage gevraagd. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden het verblijf van ouder(s) in het kinderzorghuis.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl