Aanmelding & financiering

Aanmeldingsprocedure
Het is belangrijk dat u eerst kennis komt maken zodat u een eerste indruk kunt opdoen. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding en een vrijblijvend gesprek. Mocht u na dit gesprek besluiten om u kind in zorg te brengen bij het verpleegkundig kinderdagverblijf van Pallieterburght, dan kunt u contact opnemen met de manager van het kinderdagverblijf. Wanneer u keuze duidelijk is wordt het traject van plaatsing besproken. Voor de kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen ouders zelf, de behandelend arts, transferverpleegkundigen, maatschappelijk werk of Stichting MEE het kind aanmelden.

 

Plaatsingsprocedure
Na plaatsing ontvangt u van ons een zorgovereenkomst in 2-voud. Deze dient u vooraf aan de zorg te ondertekenen. Zodra u deze overeenkomst retour heeft gestuurd worden er in overleg met de ouders 2 wenochtenden ingepland. Tijdens deze intakegesprekken wordt de zorg voor uw kind doorgenomen met de kinderverpleegkundige en de pedagogisch medewerker.

Financiering
Voor dagopvang verpleegkundig kinderdagverblijf (Robbedoes en Duikelaar) is een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet. Voor Pippeloen (plusopvang) is een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet. Onze kinderverpleegkundigen kunnen de indicatie stelling voor de zorgverzekeringswet voor u doen. Voor de Jeugdwet is een verwijzing van de kinderarts nodig.

Aanvragen PGB- zorgverzekeringswet
Per 2016 zijn hbo-opgeleide verpleegkundigen verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van eerstelijns zorg aan zieke kinderen en het gezin in de eigen omgeving. Voor ouders die een PGB- zorgverzekeringswet willen aanvragen voor hun kind in de thuissituatie kan een van onze verpleegkundige u daarbij helpen. De verpleegkundigen zijn opgeleid volgen het Project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundige’ en de module werken met het Medische Kindzorg Systeem. De verpleegkundige voldoet aan de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving volgens de V&VN.
Indien u als ouder een vraag heeft over een aanvraag PGB- zorgverzekeringswet voor uw kind in de thuissituatie, kunt u een mail sturen naar estherkievit@enver.nl. Zij zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Vervoer
De kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf worden vervoerd door taxibedrijf Taxi VC Bolnes en taxibedrijf St Job. Beide zijn ervaren en gespecialiseerd in zorgvervoer, zij voldoen aan de landelijke richtlijnen ten aanzien van vervoer Intensieve kindzorg. De kinderen worden zoveel mogelijk door een vaste chauffeur opgehaald en thuisgebracht.
Het welzijn van de kinderen valt tijdens de rit onder de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Medische begeleiding kan worden geïndiceerd gekoppeld aan de zorg op het kinderdagverblijf.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • info@pallieterburght.nl