Aanmelding & financiering

Aanmeldingsprocedure
Het is belangrijk dat u eerst kennis komt maken zodat u een eerste indruk kunt opdoen. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding en een vrijblijvend gesprek. Mocht u na dit gesprek besluiten om u kind in zorg te brengen bij het verpleegkundig kinderdagverblijf van Pallieterburght, dan kunt u contact opnemen met de manager van het kinderdagverblijf. Wanneer u keuze duidelijk is wordt het traject van plaatsing besproken. Voor de kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen ouders zelf, de behandelend arts, transferverpleegkundigen, maatschappelijk werk of Stichting MEE het kind aanmelden.

 

Plaatsingsprocedure
Na plaatsing ontvangt u van ons een zorgovereenkomst in 2-voud. Deze dient u vooraf aan de zorg te ondertekenen. Zodra u deze overeenkomst retour heeft gestuurd worden er in overleg met de ouders 2 wenochtenden ingepland. Tijdens deze intakegesprekken wordt de zorg voor uw kind doorgenomen met de kinderverpleegkundige en de pedagogisch medewerker.

Financiering
Voor dagopvang verpleegkundig kinderdagverblijf (Robbedoes en Duikelaar) is een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet. Voor Pippeloen (plusopvang) is een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet. Onze kinderverpleegkundigen kunnen de indicatie stelling voor de zorgverzekeringswet voor u doen. Voor de Jeugdwet is een verwijzing van de kinderarts nodig.

Aanvragen PGB- zorgverzekeringswet
Per 2016 zijn hbo-opgeleide verpleegkundigen verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van eerstelijns zorg aan zieke kinderen en het gezin in de eigen omgeving. Voor ouders die een PGB- zorgverzekeringswet willen aanvragen voor hun kind in de thuissituatie kan een van onze verpleegkundige u daarbij helpen. De verpleegkundigen zijn opgeleid volgen het Project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundige’ en de module werken met het Medische Kindzorg Systeem. De verpleegkundige voldoet aan de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving volgens de V&VN.
Indien u als ouder een vraag heeft over een PGB – zorgverzekeringswet voor uw kind in de thuissituatie, kunt u een mail sturen naar onze indicatiestellers indicatieaanvraag@enver.nl . Uw vraag zal dan zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Vervoer
De kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf worden vervoerd door taxibedrijf St Job. Zij zijn ervaren en gespecialiseerd in zorgvervoer, zij voldoen aan de landelijke richtlijnen ten aanzien van vervoer Intensieve kindzorg.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl